برداشت من؛ دوستی، تفریح، لذت

ساعت‌ها را که نگاه می‌کنی دائم در حرکت اند، آن‌قدر عقربه‌ها باهم بازی می‌کنند تا یا باتری تمام شود یا اتفاقی برایشان بیفتد تا خوابشان ببرد؛ ولی در تمام مدتی که آن‌ها خوابیده‌اند قطار ساعت به گذر کردنش ادامه‌داده است و درمیان این جریانات به یکباره می‌بینی سالیانی از ما ادامه مطلب…